28 kwietnia weszła w życie nowelizacja „Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków”.

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego (Dyrektywa UE 2002/91/EC). W Polsce obowiązek ten wprowadza ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zmianami).

Nowelizacja z 2022 r. nakłada obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdej nieruchomości: budynku jednorodzinnego, wielorodzinnego i lokali, którą właściciel będzie chciał sprzedać lub wynająć. Obowiązek ten dotyczy także nowo powstałych budynków.

W świadectwie energetycznym znajdują się kluczowe wskaźniki obliczeniowe:
EP – zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną
EK – zapotrzebowanie na energię końcową
EU – zapotrzebowanie na energię użytkową.

Świadectwo zawiera także wyniki dotyczące zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzania konkretnego budynku, podgrzania wody, działania wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia budynku oraz zalecenia dotyczące prac budowlano-instalacyjnych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat pod warunkiem, że w budynku nie dokonano zmian, które maja wpływ na jego energochłonność.