Kontrola systemu ogrzewania


Wykonujemy usługi w zakresie kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów zobligowanych ustawowo do stosowania przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków w zakresie obowiązku wykonywania kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów.

Kontrola ma na celu m.in. sprawdzenie czy system ogrzewania wraz z kotłem jest użytkowany, konserwowany i regulowany w sposób zapewniający optymalną sprawność energetyczną. Poprzez oszacowanie rzeczywistej sezonowej sprawności energetycznej kotła oraz określenie możliwych do zastosowania usprawnień w eksploatacji możemy przyczynić się do optymalizacji kosztów zużycia energii.

Ustawodawca określił rodzaj kotłów i częstotliwość wykonywania okresowej kontroli ich efektywności energetycznej:

  • co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
  • co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
  • co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW.

Zakres usługi:

  • ocena stanu systemów ogrzewania,
  • ocena efektywności energetycznej zastosowanych kotłów,
  • wykonanie protokołów z przeprowadzonej oceny,
  • wprowadzenie protokołów do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.