Audyty energetyczne


Audyt Energetyczny budynku to dokument, który opisuje planowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne pod kątem ich wpływu na efektywność energetyczną ogrzewania budynku,  efekt ekonomiczny i parametry techniczne budynku. Audyt wskazuje najbardziej optymalny wariant termomodernizacji pod kątem kosztów inwestycyjnych i osiągniętej oszczędności energii. Audyt odpowiada na pytania które elementy budynku oraz systemy powinny zostać poddane modernizacji, jakie będą roczne oszczędności energii oraz kosztów, jaki wariant modernizacji będzie optymalny pod względem oszczędności energii i opłacalności inwestycji oraz jaki będzie koszt modernizacji. 
Jest przydatnym narzędziem w rękach inwestora, planującego modernizację budynku, dzięki któremu wie, jakie działania należy podjąć i jakie efekty one przyniosą.

Program „Czyste Powietrze” oferuje swoim beneficjentom 100% dofinansowania do audytu energetycznego. Oznacza to, że mogą oni uzyskać nawet do 1200 zł na ten cel, niezależnie od tego czy ubiegają się o podstawowy, podwyższony czy najwyższy poziom dofinansowania

Termomodernizacje jakie mogą być wykonane to m.in.: 
  • ocieplenie przegród budowlanych (ściany zewnętrzne, stropy, dach), 
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
  • wymiana źródła ciepła i modernizacja systemu grzewczego i c.w.u, 
  • montaż rekuperacji, 
  • montaż instalacji paneli fotowoltaicznych itp.