Nasi audytorzy

mgr inż. Marcin Jezierski
Absolwent Politechniki Gdańskiej i Politechniki Warszawskiej. Ukończone studia podyplomowe w zakresie audytingu energetycznego. 13-letnie doświadczenie w zakresie certyfikacji energetycznej budynków i instalacji grzewczych.

Uprawnienia

Zgodne z rozporządzeniem MRiT uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych (wpis MRiT nr 2523) oraz kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji (wpis MRiT nr 78), potwierdzone prowadzonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rejestrze osób uprawnionych.
Ubezpieczenie OC dla osób wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej.

Narzędzia

Świadectwa charakterystyki energetycznej sporządzane są przy użyciu nowoczesnego oprogramowania Arcadia-TERMOCAD firmy Intersoft, które pozwala na modelowanie bryły budynku w 3D umożliwiające bardzo dokładne opracowanie wyników.