Czy audyt do programu Czyste Powietrze jest obowiązkowy?

Wykonanie audytu do programu Czyste Powietrze nie jest obowiązkowe. Bez wykonania audytu energetycznego możliwe jest uzyskanie dotacji do przedsięwzięć „bez kompleksowej termomodernizacji”. Natomiast warto wykonać Audyt energetyczny przystępując do “kompleksowej termomodernizacji” - dzięki czemu można uzyskać wyższe kwoty dofinansowania.

W wyniku przeprowadzonych działań konieczne jest osiągnięcie co najmniej jednego wskaźnika kompleksowej termomodernizacji:
- zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2·rok) lub
- zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%.
Warunkiem uzyskania dotacji jest zrealizowanie wszystkich przedsięwzięć uwzględnionych w wariancie optymalnym, który gwarantuje spełnienia przynajmniej jednego z powyższych wskaźników.