Informacja o świadectwie energetycznym w ogłoszeniu o sprzedaży lub wynajmie nieruchomości

Zgodnie z nowymi przepisami, informacja o świadectwie energetycznym będzie musiała znaleźć się też bezpośrednio w ogłoszeniu o sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Właściciel domu czy mieszkania będzie musiał podać:

  • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
  • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
  • jednostkową wielkość emisji CO2.

Obowiązek podania wyżej wymienionych informacji zobowiązuje właścicieli nieruchomości, którzy chcą ją sprzedać lub wynająć, posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Z kolei dla potencjalnych najemców i nabywców nieruchomości informacje podane w ogłoszeniu umożliwią oszacowanie rocznych kosztów energii.

Trzeba jednak pamiętać, że sprzedający czy wynajmujący powinni informować już w ogłoszeniu o wskaźniku, jeśli już mają świadectwo charakterystyki energetycznej, a zatem dla samego faktu opublikowania reklamy czy ogłoszenia świadectwo nie jest warunkiem koniecznym, może być sporządzone później.