Jaką dokumentację dostarczyć audytorowi do sporządzenia świadectwa?

Dla rzetelnego przygotowania świadectwa energetycznego konieczne są dokładne informacje o budynku zawarte w dokumentacji technicznej:

  • projekt architektoniczno-budowlany z opisem technicznym,
  • projekt instalacji c.o. i c.w.u.,
  • dokumentacja instalacyjna klimatyzacji (jeśli występuje),
  • dokumentacja oświetlenia wbudowanego (tylko dla budynków użyteczności publicznej),
  • dokumentacja instalacji wentylacyjnej (tylko przy wentylacji mechanicznej),
  • dokumentacja lub dane techniczne zainstalowanych w budynku urządzeń i systemów np. rekuperatora, gruntowego wymiennika ciepła, kolektorów słonecznych, dodatkowych systemów ogrzewania itp. 

Co zrobić gdy właściciel nie posiada dokumentacji budynku?

W przypadku braku dokumentacji domu lub mieszkania konieczne jest przygotowanie inwentaryzacji budowlanej określającej dokładne dane o konstrukcji budynku, rodzaju przegród budowlanych oraz jego wyposażeniu związanym z ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją. Opracowanie takie może sporządzić audytor przygotowujący certyfikat energetyczny.